Rộng x Cao x Sâu = 43 x 90 x 33(cm)

Ưu tiên xem:

Kangaroo left
Kangaroo right
Hotline pc