Chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng và đơn vị thụ hưởng như sau (Quý khách có thể lựa chọn chuyển khoản cho phanphoikangaroo.vn theo 1 trong số những ngân hàng dưới đây):

Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
Chi nhánh: Chi nhánh ACB Hoàng Cầu
Chủ TK: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÁY VN
Số TK: 179021669
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh: Chi nhánh Tây Hà Nội
Chủ TK: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÁY VN
Số TK: 8231100165008